€1300-cheque en nog meer euro's geschonken voor nieuw Jeugdfonds

1300 nog beter[door Michael van Os]     Op de 50 Not Out-avond vorige week was er nóg een kleine happening. Namelijk de overhandiging door Max de Bruin Sr en Hans Woudstra van een cheque van €1300 voor een nieuw op te richten Jeugdfonds van ACC. Dat geld werd door de twee 50 Not Outers, die niet lang daarvoor ook nog eens rond dezelfde tijd 80 Not Out waren geworden, verzameld tijdens hun gezamenlijke verjaarsdiner. Later kwamen daar nog eens giften bij, zodat het uiteindelijk bedrag €1460 werd. Max: ''Als je 80 bent heb je toch alles al, dus hebben we iedereen maar om bijdragen voor dat fonds gevraagd.'' Er wordt een commissie opgericht om erop toe te zien dat het geld ook daadwerkelijk goed wordt besteed - alleen aan jeugdzaken.

 

PS  Op de voorgrond Max (links) en Hans, achter het eurobord ACC-secretaris/50 Not Out-organisator Ernst-Pieter Knüpfer (links) en voorzitter Guido Dukker.