accbanner 2014

Nieuwjaarsreceptie ACC op 9 januari en meer van het bestuur

ACC logo plus[door bestuur ACC]     Beste leden en donateurs. Allereerst wil het bestuur u een zeer sportief en succesvol 2016 toewensen en u uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari, waarover later meer. In de 'Lees meer' ook een verzoek over automatische incasso llidmaatschapsgeld. Nu cricket. Het lukte dit jaar weer eens een landskampioenschap te behalen met ons eerste. Het betrof de T-20 competitie met een zinderend slot op onze fraaie velden.

Alle teams hebben voortreffelijk gepresteerd. Dit geldt zowel voor senioren als onze jeugd. Dit succes hebben wij ook te danken aan de twee inspirerende Zuid-Afrikanen en natuurlijk onze trainers.

Onze sponsors mogen wij in dit kader niet vergeten te bedanken. Zonder hun bijdragen kan een club als ACC niet bestaan. Dit geldt ook voor de bijzondere acties gelden binnen te krijgen en de actie “geef een bal”.

Op 9 januari a.s. vanaf 17:00 uur zal onze voorzitter u op de nieuwjaarsreceptie hierover bijpraten. Het jaar 2016 zal ook in het teken staan van ons 95 jarig bestaan. Door feestdagen en vakanties zal het diner niet op 5 maart 2016 maar op zaterdag 2 april 2016 plaatsvinden. Wilt u zo vriendelijk zijn deze data alvast in uw agenda te noteren.

Het bestuur komt tenslotte met een verzoek

Al een paar jaren proberen wij aan het begin van het seizoen via een automatische incasso een groot deel van onze contributiegelden binnen te krijgen. Afgelopen jaar is dit niet optimaal gegaan. Oorzaak was met name de nieuwe regelgeving bij de bank over automatische incasso. Wij willen echter nog niet het systeem van andere clubs invoeren. Deze luidt “ Geen betaling voor begin mei niet spelen". Wij vragen die leden - die in het verleden de incasso nog niet hebben geaccepteerd - alsnog een incasso af te geven. U ontvangt binnenkort hiervoor een nieuw incassoformulier. 

Wij zijn gelukkig dat al jaren veel leden en donateurs op tijd hun financiële verplichtingen aan ACC nakomen. Zonder deze gelden hebben wij grote moeite het begin van het seizoen financieel te overbruggen.

Wij wensen u nogmaals een geweldig 2016 toe en zien u graag zaterdag 9 januari a.s. op ACC.

Met vriendelijke groet, het bestuur van ACC:

Guido Dukker, Ernst Pieter Knüpfer, Harry de Breet, Suresh Kandiyoor, Cedric de Breet en Jan Willem Beuker.